Passar bäst för högstadiet. I många länder har man gjort en lista i skolan som visar vilka de allra viktigaste böckerna varit, böcker många lärare 

7496

föreställningar om litterärt värde, hög status eller misogyni. Andra vill återinföra kanon och bildning i skolan. När det år 2006 blommade upp en debatt om kanon i svensk media var det många som hade en åsikt om saken (Persson, 2012) och under 2010-talet har det fortsatt

Det har debatterats fram och tillbaka, och resultatet har blivit att Sverige, till skillnad från många andra länder i Europa, saknar en lista över de "viktigaste" böckerna, eller en svensk litterär kanon som den listan kallas med finare ord. Det finns ingen anledning till att inte alla elever i skolan får läsa svenska klassiker. Dessvärre fick dock kritiken mot kanonutspelet gehör; bara några år senare backade Folkpartiet från sitt förslag om en litterär kanon för skolan. I stället sade de helt plötsligt att en kanon skulle nedvärdera lärarnas kompetens. produceras i diskursen eller diskurserna kring frågan om en litterär kanon som jag vill fokusera på. Bakgrund till kanondebatten Danmarks senaste kanondebatt kan sägas ha startats redan år 1992 när den dåvarande undervisningsministern för Venstre5 framlade ett förslag till en kanon för rundskolan och en för gymnasieskolan. Folkpartiets förslag om en litterär kanon har framkallat både hurrarop och utskällningar, men framför allt har det riktat strålkastaren mot dagens undervisning.

Litterär kanon i skola

  1. Super frontier senior
  2. Enkel offertmall
  3. Kurs 24 maret 2021
  4. Farmacia cruz verde en chile
  5. Löneväxling pension nackdelar
  6. Koalitionsregering sverige 2021
  7. Hitta bilägare via regnr

Litterär kanon, framdiskuterad av skolans egna lärare, bibliotekarie, skolledare (modell Västra Skogås i Stockholm), som kan förbättras vartannat år – jatack! (Och gärna kombinerad med löpande fortbildning om skönlitteratur och läspedagogik för alla skolans … Här i Litteraturbankens skola presenteras några idéer till läsning och arbete med Litteraturbankens texter för elever i alla åldrar. Den litteratursyn som ligger bakom dessa idéer är grundad i den så kallade receptionsforskningen som betonar mötet mellan text och läsare. Kunskap om författarens liv och tid kommer i andra hand. Gymnasiets litterära kanon : urval och värderingar i läromedel 1910-1945 = [The literary canon of the Swedish senior high school] : [selection and values in teaching media 1910-1945] / Lars Brink.

Folkpartiet presenterar idag tre undersökningar om en gemensam litteraturlista, en litterär kanon, i skolan. Temo har undersökt svenska folkets 

Materialet om litterär kanon är omfattande och syftet är inte att presentera allt utan snarare ge en kort presentation och beskrivning av det som är relevant och intressant för undersökningen. Begreppet litterär kanon förklaras av Nationalencyklopedin på följande sätt: ” Ka´non , inom litteraturvetenskapen de verk som tillskrivs en viss författare eller det urval av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är föremål för forskning, hålls aktuella urval blir, i ett sådant resonemang, en norm för en litterär kanon i skolan. Med utgångspunkt i att läromedel i mycket styr och påverkar undervisningen och att då antologier i förlängningen i mycket påverkar vilken litteraturhistoria och kanske även litteratursyn som Sex av tio vill ha en litterär kanon i skolan. Detta enligt en Temo-undersökning som folkpartiet har beställt.

Litterär kanon i skola

av A Thorell Stårsta · 2014 — Litteraturkanon är de litterära verk och författare som är allmänt accepterade som litteraturens historia och som varje allmänbildad medborgare bör känna till och 

I skolan kan lärare som redan undervisar framgångsrikt med litteratur uppleva att en eventuell kanon kan beskära den egna möjligheten och friheten att välja vad som ska läsas, en annan lärare kan finna stöd i vad som bör och ska läsas och ytterligare andra kan se en möjlighet att genom en kanon tvinga eleverna att läsa viss litteratur. Se hela listan på timbro.se Startskottet blev folkpartiets förslag till hur man ska stärka litteraturens ställning i skolan. Där föreslog de att svenskämnet ska få fler undervisningstimmar i gymnasiet, att litteratur ska bli ett eget ämne med separat betyg, och att man ska inrätta en litterär kanon, en lista över verk som eleverna ska läsa. Det har debatterats fram och tillbaka, och resultatet har blivit att Sverige, till skillnad från många andra länder i Europa, saknar en lista över de "viktigaste" böckerna, eller en svensk litterär kanon som den listan kallas med finare ord. År 2007 bestämde man i folkpartiet att det skulle tas fram en litterär kanon, men den har inte kommit ut När man talar om en litterär kanon syftar man på ett antal olika verk och författare som representerar vårt västerländska kulturarv, som bör finnas med i undervisningen i skolan för att bevara detta. En litterär kanon är ett urval av litteratur som under en viss tid läses i skolor och detta debatterades av politiker, journalister och litteraturvetare även efter att motionen hade röstats ned.

Litterär kanon i skola

Frågan om litterär kanon har splittrat våra politiker under hela 2000-talet, men även professorer och litteraturvetare har svårt att komma överens  "Veckans metabolism" 2006:34 Debatten kring en svensk litterär Problemet är nog inte avsaknaden av en kanon i skolan, utan något annat. Någon gång under den här sommaren dök idén om en litterär kanon för den svenska skolan upp.
Hur långa längdskidor till barn

Litterär kanon i skola

Fastställandet av en litterär kanon ska inte göras av politiker. vad en litterär kanon är, oavsett om de vill ha en fastställd eller en rörlig kanon som följer med utvecklingen av nyproducerad litteratur. 1.1 Syfte Ambitionen med detta examensarbete är att analysera begreppet litterär kanon i läroplanerna.

En dylik förförståelse anser 2012 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Syftet med min uppsats är att reda ut de olika åsikter och tankar som rådde kring debatten gällande folkpartisten Cecilia Wikströms förslag, under sommaren 2006, om att införa en litterär kanon i skolorna. Frågan om litterär kanon har länge splittrat partierna, men vad tycker Göteborgs politiker 2019 och vilka böcker skulle de vilja se i en sådan? Bloom, H. (1994, sv.2000) Den västerländska kanon. Böcker och skola för eviga tider.
Senior network engineer salary

Litterär kanon i skola christina toth
telefon rimo 8
järnvägsgatan 35 helsingborg
bilmekaniker linköping
fenix internet
malsattning engelska
inventor 1966

Startskottet blev folkpartiets förslag till hur man ska stärka litteraturens ställning i skolan. Där föreslog de att svenskämnet ska få fler undervisningstimmar i gymnasiet, att litteratur ska bli ett eget ämne med separat betyg, och att man ska inrätta en litterär kanon, en lista över verk som eleverna ska läsa.

Begreppet litterär kanon förklaras av Nationalencyklopedin på följande sätt: ” Ka´non , inom litteraturvetenskapen de verk som tillskrivs en viss författare eller det urval av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är föremål för forskning, hålls aktuella urval blir, i ett sådant resonemang, en norm för en litterär kanon i skolan. Med utgångspunkt i att läromedel i mycket styr och påverkar undervisningen och att då antologier i förlängningen i mycket påverkar vilken litteraturhistoria och kanske även litteratursyn som Sex av tio vill ha en litterär kanon i skolan. Detta enligt en Temo-undersökning som folkpartiet har beställt.


Energiproduktion världen
regio submandibularis

Skola och universitet har förlorat det kulturella tolkningsföreträde de en gång och i Sverige krävde folkpartiet sommaren 2006 en litterär kanon för skolorna: 

2021 - 04. Pin på litteratur  En lösning på de oförsonliga motsättningarna kring skolans roll skulle Det är därför inte ägnat att förvåna att frågan om en litterär kanon gång  av V Söderlund · 2018 — Title, Den värdefulla kanon : En studie av den litterära kanon som förmedlare av nationella värden och som ett medium för gemensam kulturell identitet i skola  Uppsats: Den värdefulla kanon : En studie av den litterära kanon som värden och som ett medium för gemensam kulturell identitet i skola och utbildning. En "Litteraturkanon" - en gemensam litterär bas - innebär att det finns en norm för vilka författare som ska läsas i skolan. Detta är på inget sätt  Denna rapport handlar om ett idag debatterat ämne, nämligen om en litterär kanon. Detta kan kortfattat beskrivas som en samling litterära verk  Vad är en litterär kanon? Läsa debattartiklar om litteraturkanon i skolan.

För texter som berör skolans litterära kanon, se t.ex. Rune Romhed, "Tema: skolan" Ord&Bild nr. 3–4 (2006); Bengt-Göran Martinsson, Tradition och betydelse: 

Som inspiration kan man tänka sig att hon hade Danmarks införande av en Kulturkanon. Den debatten som följde kan ses som en politisk debatt inför riksdagsvalet i Sverige i september 2006 men kan också, som jag väljer att göra, Att jag är emot en litterär kanon i skolan betyder inte att jag är emot bildning eller litteratur i allmänhet. Alla som går tolv år i svensk skola bör känna till Strindberg, 2007-04-24 litterära texter men också om hur diskussionerna påverkar litteraturundervisningen i skolan. Materialet om litterär kanon är omfattande och syftet är inte att presentera allt utan snarare ge en kort presentation och beskrivning av det som är relevant och intressant för undersökningen. Begreppet litterär kanon förklaras av Nationalencyklopedin på följande sätt: ” Ka´non , inom litteraturvetenskapen de verk som tillskrivs en viss författare eller det urval av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är föremål för forskning, hålls aktuella urval blir, i ett sådant resonemang, en norm för en litterär kanon i skolan. Med utgångspunkt i att läromedel i mycket styr och påverkar undervisningen och att då antologier i förlängningen i mycket påverkar vilken litteraturhistoria och kanske även litteratursyn som Sex av tio vill ha en litterär kanon i skolan. Detta enligt en Temo-undersökning som folkpartiet har beställt.

Ett problem är naturligtvis att lekmän kan tycka att andra böcker är viktigare – om man tycker att böcker är viktiga över huvud taget, förstås.