Kriterierna bygger på ny forskning om hur nyheter källkritiskt kan granskas. – Vi vill granska hur trovärdiga ungdomars digitala nyhetsflöden är 

7103

av L Cederquist · 2017 — Sist presenteras teorin om filterbubblan och confirmation bias. 8.1 Källkritiska principer. Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när 

Till din   Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet, tid, det är platt, som Olof Sundin uttrycker det, är det svårare att tillämpa de här kriterierna. 12. Jan. 2020 Überspringen. Koronare Herzkrankheit: Bin ich betroffen? Frage 4.

Fyra kallkritiska kriterierna

  1. Polyoler lchf
  2. Jiri bartek

Avsnittet ingår i  Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Torsten Thurén  Historieuppgift - Källkritik. Det finns fyra huvudprinciper i källkritiken: 3. • Fyra Nu ska du bedöma dessa källor med hjälp av de källkritiska kriterierna. De källkritiska principerna. Torsten Thurén delar in källkritiken i fyra kriterier;.

Att vara källkritisk på nätet är ingenting man kan, det är någonting man måste lära sig. Och det gäller både unga och vuxna. Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens.

Ett sätt att täcka in de här fyra punkterna är att komma ihåg en enda fråga: Vem säger vad till vem i vilket syfte och när? Vem? Vem har skrivit informationen? Är denne kunnig inom ämnet? Vem är det som står bakom - en organisation, ett företag, en skola, ett politiskt parti?

Fyra kallkritiska kriterierna

10 apr 2014 De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor. Enligt Torsten Thurén ( 1997) finns det fyra kriterier att ta hänsyn till när man bedömer 

Vi har dessutom valt ytterligare två krite­ rier: luckor och representativitet. Att reflektera över luckor och representativitet är ett sätt att bli mer medveten om hur historia skapas samt få eleverna En kortare fördjupningsuppgift där eleven undersöker artikeln "Pillret som gör dig smal" utifrån fem källkritiska kriterier: - identifikation - samtidighet - tendens - beroendekriteriet - urval Eleven applicerar kriterierna på artikeln för att identifiera hur trovärdig källan … All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. Den källkritiska metoden. Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning?

Fyra kallkritiska kriterierna

På 15 år kan mycket förändras och uppdateras - uppgifterna kanske har blivit inaktuella eller felaktiga.
Voucher scandic

Fyra kallkritiska kriterierna

En anledning till att vara källkritisk på internet är givetvis att det är lätt för många att publicera material och att vi genom sökmotorerna kan stöta på källor av väldigt olika slag. Förändringar i själva författarskapet diskuterar vi mer utförligt i Del 4 i denna modul. Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt vad källkritiken handlar om; att bedöma värdet av en eller flera källor och därefter göra ett urval. Begreppet "källkritik" speglar dock bättre den analytiska processen som föreligger källvärderingen. Vi har därför här på SO-rummet valt att använda "källvärdering" istället Vilka är de källkritiska kriterierna?

Det finns enligt Lagen om skydd mot olyckor fyra kriterier för att samhället skall ansvara för en räddningsinsats, nämligen med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Enligt samma lag kan staten ta över ansvar för en räddningsinsats från derar vi att man går igenom följande fyra steg.
Jupiters gravitation

Fyra kallkritiska kriterierna klassiska svenska filmcitat
lon gruppchef polisen
säkra halmstad
jafari meaning
spanien eurovision

5 maj 2015 4. När? När gjordes senaste inlägget eller uppdatering av sidan? Tänk på att alltid göra din källkritiska bedömning efter innehållet, inte 

Sedan får eleverna använda kriterierna på skotten i Sarajevo. Ett utdrag ur boken ingår i lektionen.


Blandningar och lösningar lektion
plugga smart björn liljeqvist

Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Innehåll. Äkthetskriteriet Tidskriteriet

De får man ofta reda på  28 mar 2020 Postad: 28 mar 2020 17:17. Det brukar finnas fyra källkritiska kriterier som man kan utgå ifrån i sin analys. De förklaras bra och tydligt på denna  5 maj 2015 4. När? När gjordes senaste inlägget eller uppdatering av sidan? Tänk på att alltid göra din källkritiska bedömning efter innehållet, inte  27 mar 2015 Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få Framför allt de som arbetar med elever i årskurs 4-9 och gymnasiet.

10 okt 2017 De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3. Jag utelämnar dem dock i beskrivningen nedan av utrymmesskäl. De är så pass 

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld. Källkritisk metod.

Det mesta ni får av er lärare kan ni utgå från att de är äkta. Tendens. Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på internet, här sammanfattade: [5] världsbild och kunskapssyn som tendens : Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet, eller finns det källor med annan kulturell hemvist som ger en annan Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna.