När du hänvisar till flera referenser av samma författare anger du författarnamnet i parentesen och därefter årtalen med ett komma emellan (Andersson, 2000, 2005). Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Se mer om

1221

2020-04-23

Kompendiet innehåller råd och anvisningar när det gäller att referera enligt Harvardsystemet. är min förhoppning att guiden kan komma till användning för den ovane att referera, och för den vane att påminna sig om hur en särskild referens skulle skrivas. Lycka till! Viktor Aldrin Halmstad, 14 april 2015 (Har sedan version 1.0 uppdaterat APA-referenser för tre eller fler författare.) Enligt APA skriver man p. om man refererar till en sida och pp. om man refererar till flera sidor.

Referera till skolinspektionen apa

  1. Pr public relation
  2. Tobii technology pittsburgh
  3. Vad gör en undersköterska på vårdcentral
  4. Lediga lägenheter svenljunga kommun

Används flera verk av samma författare är det bra att även uppge titeln på bok/tidskrift samt eventuellt årtal: 19 Josefsson SvJT 2015, s. 40. Personlig kommunikation, såsom brev, intervjuer, telefonsamtal och e-post, kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan. Det kan då vara bra att lista dessa källor separat under egen rubrik (exempelvis "I författarens ägo") för att tydliggöra för läsaren att det är icke-publicerat material.

En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så mycket information som möjligt: namn, tjänsteställning/motsvarande, plats, år, sammanhang, form och datum (dag och månad). Exempel: Svensson, Anna; student vid Umeå universitet. 2010. Intervju 11 maj.

Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre) Läroplaner och ämnesplaner Referens till elektroniska källor Referera enbart till officiella dokument från seriösa webbsidor (t ex myndigheter och allmänt kända organisationer). I referensparentesen anges författarnamn om det anges i dokumentet, i annat fall anges den organisation som står för dokumentet.

Referera till skolinspektionen apa

är min förhoppning att guiden kan komma till användning för den ovane att referera, och för den vane att påminna sig om hur en särskild referens skulle skrivas. Lycka till! Viktor Aldrin Halmstad, 14 april 2015 (Har sedan version 1.0 uppdaterat APA-referenser för tre eller fler författare.)

Se mer om APA. Sverige. Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm: Skolverket. Vancouver.

Referera till skolinspektionen apa

På den här sidan hittar du hur du refererar till. Musik. För att referera till sex eller fler författare skriver du endast ut efternamnet på första författaren och därefter et al.
Köra båt nybörjare

Referera till skolinspektionen apa

En anmälan till Skolinspektionen kan leda till fem olika beslut: Det första är helt enkelt att ingen vidare utredning behöver göras, en funktion för att sortera ut orimliga anmälningar. Det andra möjliga beslutet kan komma efter det att en utredning gjorts, vilken dock visar att det inte finns någon grund för anmälan inför LAN eller till BeO. Skriva referenser. När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. Detta gäller oavsett om det rör sig om en uppsats … dina egna resultat. Du måste då kunna referera, dvs.

En introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups.
Apoteksgruppen ringa in recept

Referera till skolinspektionen apa thai valuta idag
roliga cv flashback
sva lediga jobb
begransa skarmtid samsung
patents meaning
teknikföretag halmstad
lager systemer as

4 maj 2020 kursmaterial med hjälp av APA 7. På den här sidan kan du hitta hur du refererar till. Föreläsningar och personlig kommunikation; Kursplaner 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten. APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens. Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre) Läroplaner och ämnesplaner I den enklaste varianten av förkortad referens uppges enbart författarens efternamn samt den sida i publikationen eller det kommenterade lagrummet som du vill hänvisa till. Används flera verk av samma författare är det bra att även uppge titeln på bok/tidskrift samt eventuellt årtal: 19 Josefsson SvJT 2015, s.


Jag söker jobb som städare
sommerska kalmar

I de flesta av våra databaser finns möjligheten att skapa en referens i de vanligaste stilarna (Harvard, Oxford etc.). Detta är ett enkelt sätt om du vill referera till en bok eller artikel. Kolla efter länkar som exportera eller citera.

Vid Röda Korsets Högskola följer referenserna APA-systemet.

Referenserna i denna guide har i möjligaste mån anpassats efter " Katalogiseringsregler för svenska bibliotek" och APA 7 och är förslag på hur man kan referera.

Vi rekommenderar i första hand vår guide "Referenser enligt APA-systemet", som finns i en ny version från augusti 2020. Det är en svensk tolkning av APA-systemet, anpassad för studenter på RKH. Ladda ner vår guide till APA-systemet. För fler exempel, se även webbguiden "Referensguide för APA" från biblioteket vid Karolinska Institutet. Den här checklistan är till för att du ska kunna kolla hur du hanterat referenser i din text, till exempel inför inlämning av ett skriftligt arbete. Checklistan är tänkt som ett komplement till den information om referenser som finns på våra webbsidor. Referensguide för APA Referensguide för Vancouver Guide till Harvardsystemet.

Men att det fortfarande f I Skolinspektionens årsrapport är fokus främst på våra iakttagelser av huvudmäns och skolors arbete under pandemin. Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre) Läroplaner och ämnesplaner Referens till elektroniska källor Referera enbart till officiella dokument från seriösa webbsidor (t ex myndigheter och allmänt kända organisationer). I referensparentesen anges författarnamn om det anges i dokumentet, i annat fall anges den organisation som står för dokumentet.